Onze tarieven

Tijdens een eerste consultatie krijgt u de gelegenheid ons uw situatie toe te lichten. Wij geven u vervolgens een eerste mondeling advies, zodat u een duidelijk beeld krijgt van uw mogelijkheden.

Nadien kan u beslissen of u de zaak al dan niet aan ons kantoor toevertrouwt. In bevestigend geval verschaffen wij u de nodige uitleg over onze dienstverlening en de daaraan verbonden kosten.

Voor een eerste gesprek met mondeling advies wordt € 60,00 (incl. BTW) aangerekend.

Onze werkwijze

Heldere communicatie en wederzijds vertrouwen dragen wij hoog in het vaandel. Daarom geven wij u bij de opening van uw dossier een zo accuraat mogelijk beeld van de te verwachten kosten en erelonen.

Om de opening van uw dossier mogelijk te maken vragen wij bij aanvang steeds een voorschot, in functie van de aard van de opdracht. Tijdens de looptijd van het dossier kunnen, indien nodig, bijkomende tussentijdse provisies worden aangerekend. De betaalde voorschotten worden in rekening gebracht op de eindstaat. Op deze manier heeft u steeds een duidelijk zicht op de geleverde prestaties en komt u aan het einde van de rit niet voor onaangename verrassingen te staan.

Bij de eindfactuur ontvangt u een gedetailleerd overzicht van de geleverde prestaties en kosten.

Voor incassoprocedures hanteren wij een specifieke werkwijze en tariefformule.

ERELOON en kosten

Het ereloon betreft de vergoeding van de geleverde juridische dienstverlening. Voor de begroting ervan wordt een uurtarief van € 130,00 (excl. btw) gehanteerd. Hiervan kan eventueel worden afgeweken in functie van de aard van het dossier, het spoedeisende karakter of de complexiteit van de zaak. Daarnaast gelden de volgende forfaitaire kostentarieven (excl. btw):

opening dossier:
€ 50,00
brieven:€ 10,00
e-mails:€ 8,00
aangetekende zendingen:€ 20,00
conclusies, dagvaardingen... (p.p.):€ 12,00
elektronische neerlegging procedurestukken:€ 10,00
kopieën / scans (p.p.):€ 0,10
financiële verrichtingen:€ 3,00
verplaatsingen (per km):€ 0,50
De voorgevel van Pauwels & Partners

Juridische bijstand, bemiddeling of advies nodig?
Onze advocaten zorgen ervoor tegen correcte tarieven.

Contacteer ons