ONZE EXPERTISEGEBIEDEN

Zowel voor adviesverstrekking, bemiddeling als bij gerechtelijke procedures verschaffen onze advocaten u een optimale dienstverlening. U kan rekenen op een actieve opvolging van elk dossier en snel en efficiënt advies binnen elk van vermelde rechtsgebieden.

Verkeersrecht

 • dagvaarding voor de politierechtbank
 • snelheidsovertredingen
 • alcohol en drugs in het verkeer
 • ongevallen
 • vluchtmisdrijf
 • rechtsbijstand

Personen- en familierecht

 • echtscheiding
 • dringende en voorlopige maatregelen
 • verblijfs- en omgangsregeling kinderen
 • recht op persoonlijk contact
 • onderhoudsbijdragen
 • afstamming en adoptie

Vastgoedrecht

 • bouwgeschillen
 • aansprakelijkheid aannemer en architect
 • omgevingsvergunningen
 • appartementsrecht en mede-eigendom
 • erfdienstbaarheden

Aansprakelijkheidsrecht

 • aansprakelijkheid voor zaken, dieren, gebouwen, kinderen, werknemers...
 • lichamelijke schade en dodelijke ongevallen
 • productaansprakelijkheid
 • medische aansprakelijkheid
 • eigendomsaansprakelijkheid

Familiaal vermogensrecht

 • vereffening en verdeling huwgemeenschap
 • vermogensrechtelijke gevolgen samenwoning
 • erfenissen en testamenten
 • giften en schenkingen
 • vermogensplanning
 • afstamming en adoptie

Contracten & verbintenissen

 • huur: woninghuur, handelshuur, gemene huur en pacht
 • lening
 • koop
 • aanneming
 • recht van opstal en vruchtgebruik

Verzekeringsrecht

 • nazicht polisvoorwaarden
 • rechtsbijstand
 • burgerlijke aansprakelijkheid
 • brand- en autoverzekering
 • familliale polis

Arbeidsrecht

 • arbeidsovereenkomst
 • loongeschillen
 • ontslag
 • arbeidsongevallen
 • niet-concurrentie

Ondernemingsrecht

 • contracten en algemene voorwaarden
 • oneerlijke concurrentie
 • overdracht handelsfonds of aandelen
 • oprichting vennootschap
 • geschillen tussen aandeelhouders
 • consumentenbescherming
 • intellectuele eigendom

Strafrecht

 • verdediging beklaagde
 • burgerlijke partijstelling
 • voorlopige hechtenis
 • probatie
 • sociaal en administratief strafrecht

Sociale zekerheid

 • RSZ-geschillen
 • arbeidsongevallen
 • beroepsziekten
 • werkloosheids- en invaliditeitsuitkeringen
 • pensioen
 • kinderbijslag / groeipakket

Insolventierecht

 • faillissementen
 • gerechtelijke reorganisatie (WCO)
 • collectieve schuldenregeling
 • aangifte van schuldvordering
 • voorrechten

Beslagrecht

 • bewarend beslag
 • uitvoerend beslag
 • beslag op (on)roerend goed
 • beslag onder derden
 • revindicatie

Transportrecht

 • rij- en rusttijden
 • vervoersvergunningen
 • CMR-regelgeving
 • overlading
 • ADR-regelgeving

Sportrecht

 • disciplinaire zaken
 • stadionverbod
 • voetbalwet
 • aansprakelijkheid bij sportongevallen
 • BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport)
De consultatieruimte van Pauwels & Partners uit Lier

Bent u op zoek naar juridische bijstand in één van onze expertisegebieden? Contacteer ons vandaag.

Afspraak maken