WAT IS RECHTSBIJSTAND?

Iedereen krijgt wel eens te maken met geschillen. Die hoeven niet allemaal voor de rechtbank te eindigen, maar soms heeft u toch nood aan juridische bijstand. In bepaalde gevallen valt dit onder uw rechtsbijstandsverzekering. Wij gaan voorafgaandelijk na of u hierover beschikt en of uw concrete situatie onder de waarborg valt. In bevestigend geval worden procedurekosten en het ereloon van uw advocaat ten laste genomen door uw verzekeraar.

Een rechtsbijstandsverzekering is vaak gekoppeld aan andere verzekeringspolissen, zoals bijvoorbeeld een familiale of een autoverzekering. Er bestaan echter ook afzonderlijke rechtsbijstandspolissen, waarbij de dekking niet beperkt is tot de werkingssfeer van de hoofdwaarborg. Belangrijk om weten is dat u als verzekerde steeds het recht heeft vrij een advocaat te kiezen.

De inkomhal van Pauwels & Partners

Wenst u meer informatie over rechtsbijstand?
Contacteer ons en we helpen u graag verder.

Contacteer ons