Incasso

Incasso betekent letterlijk ‘het innen van geld’ of ‘het innen van openstaande vorderingen’. Indien u met wanbetalers te kampen heeft, helpen wij u de openstaande bedragen op een kordate en efficiënte wijze in te vorderen.

Werkwijze

Wij stellen de schuldenaar in eerste instantie in gebreke en manen hem aan tot betaling over te gaan. Blijft de schuld desondanks bestaan, dan wordt na overleg een IOS-procedure (invordering onbetwiste schulden) opgestart of tot dagvaarding van de wanbetaler overgegaan.

Na tussenkomst van een rechterlijke beslissing volgen wij de invordering verder op. Wij dragen zorg voor een gerichte tenuitvoerlegging, eventueel door middel van beslag.

Als specialisten binnen deze materie kunnen wij u doorheen het hele incassoproces leiden en bijstaan. Op die manier kan u tijd en middelen besparen en bent u tegelijk zeker dat steeds de gepaste juridische stappen worden ondernomen.

Tarieven

Wij hanteren een specifieke tariefformule voor incasso. Bij een succesvolle invordering ontvangt u steeds het volledige factuurbedrag en vallen alle kosten ten laste van uw schuldenaar.

Onze erelonen blijven beperkt tot wat bovenop deze hoofdsom wordt geïnd.

Indien recuperatie niet mogelijk blijkt, wordt u een forfait aangerekend van 250 euro (excl. btw). In geval van gedeeltelijke recuperatie wordt ons ereloon bepaald in functie van de ondernomen acties. De kosten van de gerechtsdeurwaarder zijn hierin niet inbegrepen.

Wanneer de invordering aanleiding geeft tot betwisting, zijn de klassieke tarieven van toepassing.

De trappen aan de inkom van Pauwels & Partners

Pauwels & Partners helpt u graag verder. Wilt u meer informatie of heeft u nog onbeantwoorde vragen?

Contacteer ons