OP ZOEK NAAR EEN DESKUNDIGE BEMIDDELAAR? 

Mr. Rani DE WACHTER gelooft sterk in de kracht van bemiddeling om complexe problemen op te lossen en verstandhoudingen tussen partijen te herstellen. Zij staat klaar om u te begeleiden en te ondersteunen in dit traject, waarbij samen op zoek wordt gegaan naar een duurzame oplossing voor uw geschil.

Gezien haar bijzondere interesse voor het familierecht heeft zij zich ook als bemiddelaar in deze materie gespecialiseerd. Zij is door de Federale Bemiddelingscommissie van het Ministerie van Justitie erkend als bemiddelaar in familiale zaken. U kan er dus op vertrouwen dat zij over de nodige competentie beschikt.

WAT IS BEMIDDELING?

Een geschil hoeft niet altijd door een rechtbank te worden beslecht. Bemiddeling is een alternatieve manier om conflicten op te lossen, waarbij een neutrale persoon, de bemiddelaar, de betrokken partijen helpt om samen een eerlijke en evenwichtige oplossing te vinden.

De bemiddelaar faciliteert communicatie en onderhandelingen tussen partijen en helpt hen om gezamenlijk tot een overeenkomst te komen, zonder zelf een beslissende rol te spelen.

Bemiddeling is vertrouwelijk en gebeurt op vrijwillige basis. Het heeft als doel een constructieve oplossing te bereiken die door partijen zelf wordt gedragen. Bemiddeling kan worden toegepast in uiteenlopende contexten, waaronder arbeidsconflicten, zakelijke geschillen, maar zeker ook bij familiale disputen.

FAMILIALE BEMIDDELING

Goede familiebanden zijn van onschatbare waarde. Soms kunnen er echter geschillen ontstaan die de harmonie binnen deze verhouding verstoren. Ook wanneer partners uit elkaar gaan, komt er vaak veel op hen af. Dit kan aanleiding geven tot ruzies en conflicten.

Lijken bepaalde onderwerpen absoluut onbespreekbaar? Bemiddeling kan wellicht een geschikte oplossing zijn.

Mr. Rani DE WACHTER schetst u graag haar persoonlijke visie.

“Een goed gesprek en een luisterend oor van een derde kunnen vaak wonderen doen in dergelijke moeilijke situaties. 

In een bemiddelingstraject kiezen jullie er bewust en vrijwillig voor om met wederzijds respect en begrip in dialoog te treden. Hierbij wordt ook ruimte gecreëerd voor eventuele slechte gevoelens en frustraties. Samen trachten jullie te komen tot zelfgemaakte afspraken. Uit onderzoek blijkt dat een dergelijk akkoord langer stand houdt dan een beslissing die door een rechter wordt opgelegd. 

Ik begeleid jullie tijdens de bemiddelingsgesprekken met mijn professionele zorg en ga met jullie aan de slag om duidelijke en constructieve afspraken te maken. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan actuele problemen, we nemen ook de tijd om na te denken over moeilijkheden die zich in de toekomst kunnen stellen. 

Door mijn ervaring als advocaat in het familierecht ben ik in staat om zowel de emotionele en persoonlijke uitdagingen als de juridische aspecten van het geschil in acht te nemen.”

U kan bij mr. Rani DE WACHTER o.a. terecht voor:

 • Bemiddeling naar aanleiding van een relatie-einde
  • Echtscheidingen: bemiddelen van een EOT of wanneer er al een gerechtelijke procedure werd opgestart
  • Stopzetting wettelijke of feitelijke samenwoonst: bemiddelen van een regeling over de kinderen, schulden, onverdeelde goederen (inboedel, gezinswoning, wagens,…), huisdieren enz.
 • Bemiddeling over een regeling voor de kinderen
  • Opmaak van een nieuwe regeling
  • Herziening van een bestaande regeling die werd vastgelegd in een overeenkomst of een vonnis
 • Bemiddeling tussen erfgenamen bij het openvallen van een nalatenschap

WERKWIJZE EN TARIEVEN

Twijfelt u nog?

Neem gerust vrijblijvend contact op met mr. Rani DE WACHTER via telefoon of e-mail. Zij bekijkt samen met u of een bemiddeling in uw situatie een oplossing kan bieden.

Heeft u beslist de stap te zetten?

Mr. Rani DE WACHTER overloopt met u het traject:

“In een intakegesprek geef ik uitleg over bemiddeling en bekijken we wat we van elkaar verwachten. Wanneer jullie zouden beslissen een bemiddelingstraject op te starten, stellen we een gezamenlijke agenda op en leggen we onze afspraken vast in een bemiddelingsprotocol dat door jullie wordt ondertekend.

Er volgen een aantal sessies afhankelijk van jullie noden en de complexiteit en/of de omvang van de problematiek waarover een regeling dient te worden getroffen.

Bij een succesvolle bemiddeling kan het uiteindelijke resultaat in een overeenkomst worden opgenomen die vervolgens aan de rechtbank wordt voorgelegd. De gemaakte afspraken worden dan opgenomen in een vonnis, zodat ze afdwingbaar worden.”

Wat kost een bemiddeling?

Voor een intakegesprek wordt een forfait van € 50,00 (vrijgesteld van btw) aangerekend.

Daarnaast gelden de gebruikelijke tarieven van het kantoor, die u hier kan terugvinden. Belangrijk is evenwel dat de diensten van bemiddelaars in familiezaken zijn vrijgesteld van btw.

Tenzij anders wordt overeengekomen, worden de kosten en het ereloon van de bemiddelaar gelijk verdeeld tussen de betrokken partijen.

In sommige gevallen vallen de kosten van een bemiddeling onder de dekking van  een rechtsbijstandsverzekering. Er zal samen worden nagegaan of dit voor u het geval is.

Advocatenkantoor Pauwels & Partners in Heist-op-den-Berg

Laten we samen werken aan oplossingen.
Contacteer ons vandaag.

Contacteer ons