Danny Pauwels
   
 
Danny Pauwels - Welkom  

Welkom bij het advocatenkantoor Danny PAUWELS.

Sinds haar oprichting in 1983 heeft het kantoor een steile groei gekend. De structuur van het kantoor is derwijze uitgebouwd dat er rond de stichter, mr. Danny Pauwels, een groep van bekwame advocaten werd gevormd. Een of meerdere van deze advocaten zal U tezamen met mr. Danny Pauwels bijstaan bij het zoeken naar een oplossing voor uw juridische vragen, problemen of procedure. Ervaring en kennis zijn hierbij cruciaal. Thans zijn er 8 advocaten verbonden aan het kantoor, benevens 3 administratieve medewerksters.

Het kantoor legt zich toe op een aantal specifieke domeinen uit het recht. Voor al deze domeinen hebben de advocaten zich door de jaren heen in de materie verdiept, en staan zij aldus garant voor de nodige specialisatie.

Verder op deze site kan U kennismaken met elk der advocaten. U kan tevens de materies consulteren waarin het kantoor actief is. In een hedendaags advocatenkantoor wordt de klemtoon in de eerste plaats gelegd op adviesverstrekking, bemiddeling, en het zoeken naar een oplossing voor de geschillen die zich aandienen. Indien zulks niet mogelijk is, zal een procedure onvermijdelijk zijn. In zulk geval staat het team garant voor een optimale dienstverlening en het streven naar een succesvolle afwikkeling van het geschil.

Het kantoor is ondergebracht in een historische locatie, nl. het oud gemeentehuis van Hallaar, deelgemeente Heist op den Berg. Na de fusie was het vredegerecht van het kanton Heist-op-den-Berg er gevestigd. In februari 2006 werd het pand verbouwd tot zijn huidige functie.

 
  realistie DE BIE I creative communication - Disclaimer & Privacy