Danny Pauwels
 
 
Danny Pauwels - Tarieven  


Bij debiteurenbeheer (incasso-procedures) hanteren wij specifieke tarieven.

Bij recuperatie van grote bedragen zal het ereloon een percentage uitmaken van het geïnde bedrag.


Bij kleine bedragen kan de afspraak gemaakt worden dat wij alleen het verhogingsbeding en de intresten inhouden, terwijl het integrale factuurbedrag toekomt aan de cliënt-schuldeiser.


 
  realistie DE BIE I creative communication - Disclaimer & Privacy