Danny Pauwels
 
 
Danny Pauwels - Tarieven  

Een steeds gestelde – terechte – vraag betreft de kostprijs van een advies of een procedure.

Gelet op het feit dat het bijna altijd onmogelijk is om het exacte verloop van een procedure te voorspellen, kan een juiste kostprijs niet vooraf worden bepaald.

Voor een eerste consultatie met mondeling advies wordt er € 50,00 exclusief BTW aangerekend.

De begroting van de kosten en erelonen gebeurt principieel in samenspraak met de cliënt. Bij het opstarten van een dossier of een procedure wordt steeds een provisie aangerekend, afhankelijk van het belang van de zaak en de te voorziene kosten. Het uiteindelijke ereloon kan berekend worden hetzij forfaitair, hetzij procentueel, hetzij conform uurtarieven. Desbetreffende kunnen er met de cliënt concrete afspraken worden gemaakt.

Naast het ereloon worden administratieve kosten in rekening gebracht, die forfaitair worden bepaald, dan wel aan de hand van de concrete elementen van het dossier.

Het is een vast gebruik binnen het kantoor om op geregelde tijdstippen provisies te vragen.

Deze voorschotten zullen verrekend worden op de eindstaat, die bij het afsluiten van het dossier steeds wordt opgesteld.

Het aanrekenen van provisienota’s moet ervoor zorgen dat de cliënt niet voor verrassingen komt te staan, doch de cliënt dient er rekening mee te houden dat een totale eindafrekening slechts kan gebeuren bij de beëindiging van het dossier.

De cliënt kan op elk moment informeren naar de stand van zaken en naar de verschuldigde kosten en erelonen. Wederzijds vertrouwen en optimale transparantie moeten ervoor zorgen dat er zich finaal geen discussies voordoen.

BEREKENINGSWIJZE KOSTEN EN ERELOON

1. Voor een eerste mondelinge consultatie waarbij advies verleend wordt zonder dat opzoekingswerk noodzakelijk is of een dossier wordt geopend, wordt een forfaitair tarief aangerekend ten belope van € 50,00 (exclusief BTW).

2. De erelonen worden normalerwijze aangerekend in functie van een uurtarief. Het basis-ereloon schommelt tussen € 90,00 en € 125,00 per uur, afhankelijk van de advocaat die het dossier behandelt. Het ereloon kan worden gecorrigeerd in functie van een aantal parameters, zoals ondermeer de spoedeisendheid van de zaak, het belang van de zaak, het bereikte resultaat, de aard van het dossier.

3. De volgende kosten worden in rekening gebracht: - opening dossier: € 25,00 - briefwisseling: € 10,00 per pagina - dactylo procedure (conclusie, dagvaarding, inventaris, verzoekschrift): € 12,00 per pagina - fotokopie: € 0,10 per pagina - mails, nota’s edm.: € 8,00 per pagina - financiële verrichtingen: € 2,00 - kilometervergoeding: € 0,50 per kilometer

4. Er kunnen steeds per dossier schriftelijke afspraken worden gemaakt, waarbij ondermeer een forfait wordt toegepast.

5. De aansprakelijkheid van de B.V.B.A. Advocatenkantoor Pauwels blijft beperkt tot de dekking en het plafond van de desbetreffende gesloten verzekeringspolis via de Orde van Advocaten bij de verzekeraar AMLIN Europe nv (Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel).

Voor onze volledige algemene voorwaarden klik hier.

 
  realistie DE BIE I creative communication - Disclaimer & Privacy